Dịch vụ tùy chỉnh

1.Khách hàng
Khách hàng cung cấp bản vẽ CAD, bao gồm hình dạng, kích thước và một số hướng dẫn cần thiết, chu kỳ mở khuôn là khoảng 45 ngày.SANRUN sẽ làm khuôn tùy chỉnh và gửi hình ảnh cho khách hàng phê duyệt.

dịch vụ
dịch vụ2

2.Màu sắc
Gửi cho chúng tôi chip màu để thiết kế tùy chỉnh hoặc chúng tôi sẽ đề xuất màu có sẵn cho khách hàng.Sau đó SANRUN sẽ tạo màu trên sản phẩm.

s1
s2